Jdi na obsah Jdi na menu
 

O nás

Kotaneč je vesnice v severní části okresu Plzeň - sever. Je součástí obce Manětín. Ve vsi trvale žije okolo 9 obyvatel. Její katastrální území zaujímá 351,75 ha.
Kotaneč leží v otevřené krajině, na terase v nadmořské výšce 500 m nad kaňonovitým údolím řeky Střely. Ves leží na západním okraji přírodního parku Horní Střela.
Kotaneč sousedí na severu s Rabštejnem na Střelou, na jihu s Vysočany, na jihozápadě s Hrádkem a na severozápadě se Stvolny.

 

Rozloha jednotlivých částí:
Manětín 876 Ha
Brdo 389 Ha
Hrádek 235 Ha

Vysočany 397 Ha
Kotaneč 352 Ha

Stvolny 894 Ha
Rabštejn nad Střelou 891 Ha

 

Povrch mikroregionu - Manětínsko:
Převážná část je tvořena Rabštejnskou pahorkatinou a Manětínskou kotlinou. Rabštejnská pahorkatina je částí Žihelské pahorkatiny. Území přetíná ve směru podélné osy údolí Střely se zaklesnutými meandry. Oblast je zalesněná, převládají borové a smrkové porosty. V okolí Rabštejna najdeme zbytky po těžbě pokrývačské břidlice (lomy, haldy).
Manětínská kotlina tvoří strukturní a tektonickou sníženinu. Najdeme zde mělká údolí s širokými nivami v povodí Střely a rozsáhlými denudačními plošinami. V jižní části dominují výrazné vulkanické kuželovité suky, zejména rozsáhlé stolové vrchy na lávových příkrovech.

 

Klima:
Mikroregion Manětínsko se nachází v klimatických oblastech MT4, MT5 a MT11 (mírně teplá oblast)

 

Půdy:
V mikroregionu jsou hnědé půdy nasycené a nenasycené (kyselé) převážně na středně těžkých až lehčích zvětralinách různých hornin.

 
Kde nás najdete:
 

bez-nazvu.png